" /> Kompositstolpar för luftledning - Jerol

Kompositstolpar för luftledning

Handboken;

Jerol kompositstolpar för luftledning

Handboken är en samling av information kring Jerol kompositstolpar för luftledning. Handboken innehåller allt från instruktioner vid installation, resning och montering till beskrivning av hållfastighetsberäkningar och verifierande tester.

Innehållsförteckning

Kap. 1. Produktblad
Uppdat. 2022-01-14

Jerol kompositstolpar för luftledning
Kompositankare
Mätarskåpsstolpe
Kabelskyddsrör
Belysningsstolpar för elljusspår
Verktygssats typ JVS 25

Kap. 2. Stolpsortiment – E-nummer och stolpdata
Uppdat. 2022-01-14

Sid 1: Tabell med produktsortiment och stolpdata
Sid 2: Tabell med stolpdata för Jerol kompositankare
Sid 3: Tabell med data för mätarskåpstolpar

Kap. 3. Belastningskapaciteter för Jerol kompositstolpar för luftledning
Uppdat. 2020-12-04

Sid 1: Belastningskapaciteter för typ N och G
Sid 2: Belastningskapaciteter för typ E och S
Sid 3: Belastningskapaciteter för typ S+2 och S+3
Sid 4: Belastningskapaciteter for typ S+4 och S+5
Sid 5: Belastningskapaciteter for typ S+6
Sid 6: Förvandlingstabell Norge, Sverige
Sid 7: Förvandlingstabell Finland, Sverige

Kap. 4. Stolpförankringar
Uppdat. 2021-11-02

Sid 1: Allmänt om stolpförankringar
Sid 2: Förankringar på berg utan täckande jordlager
Sid 3: Förankringar på berg med täckande jordlager
Sid 5: Förankringar på berg i borrade och sprängda stolphål
Sid 7: Förankringar i fast mark
Sid 8: Förankringar i lös mark och mycket lös mark
Sid 10: Förankringar i mossmark

Kap. 5. Resning av stolpar
Uppdat. 2015-06-08

Sid 1: Stolpens vikt och tyngdpunktens avstånd från stolproten
Sid 2: Moment i skopan vid resning av stolpe med brytningsmetoden
Sid 3: Stjälpande moment vid resning av omonterade stolpar
Sid 4: Hantering av Jerol Kompositstolpe vid resning
Sid 4: Beställning av tryckfördelningsverktyg

Kap. 6. Arbete med Jerolstolpen
Uppdat. 2018-07-05

Sid 1: Klättring i Jerol kompositstolpe
Sid 3: Beskrivningar och länkar till videoklipp
Sid 5: Arbetsmiljö – Bearbetning och hantering
Flera videoklipp under Teknisk Info, Jerol Video

Kap. 7. Kompatibla EBR-satser
Uppdat. 2021-11-08

Sid 1: Pinnskruv, distanshylsa och distansrör
Sid 2: Skruvar
Sid 2: Stolpbygel; platt och Jerol
Sid 3: Stolptak
Sid 3: Distansbricka
Sid 3: Kupad bricka för tryckstag och stagankare
Sid 4: Strävfäste för Jerol kompositstolpe
Sid 4: Tryckfördelningsverktyg för GrabJohn skopan
Sid 5-61: EBR-satser 0001 till 6608

Kap. 8. Rutin för kontroll av stolpar
Uppdat. 2018-07-05

Sid 1: Kvalitetskontroll vid tillverkning av Jerol kompositstolpar
Sid 2: Kontroll av levererad stolpe

Kap. 9. Hanteringsanvisning vid leverans av Jerol kompositstolpar
Uppdat. 2015-11-06

Sid 1: Generella hanteringsföreskrifter.
Sid 2: Hantering av stolpar med timmergrip
Sid 3: Hantering vid montage av stolpen
Sid 4: Lyft med lyftrem

Kap. 10. Jerolstolparnas beräknade livslängd
Uppdat. 2014-05-20

Sid 1: Jerolstolparnas beräknade livslängd
Sid 2: Bilaga A – Ekenäs Energiverks utlåtande

Kap. 11. Miljöaspekter – arbetsmiljö och markmiljö
Uppdat. 2015-11-05

Sid 1: Miljöaspekter – arbetsmiljö och markmiljö
Sid 2: Miljödeklaration
Sid 4: Materialsäkerhetsdatablad

Kap. 12. Jerolstolparnas ickeledande egenskaper
Uppdat. 2014-05-20

Sid 1: STRI testrapport – sammandrag SE
Sid 2: STRI testrapport – hela EN

Kap. 13. Dimensionering av ledningar i A och B klass
Uppdat. 2016-09-01

Sid 1: Dimensionering av ledningar i A och B klass

 

Teknisk information teledistributionsstolpar

Produktblad (pdf)

Materialsäkerhetsdatablad (pdf)

Miljödeklaration (pdf)