" /> Personuppgiftspolicy - Jerol

Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter i Jerol Industri AB

Vid användning av vår webbplats eller vid annan kontakt med oss, till exempel genom köp av våra produkter kommer Jerol Industri AB att behandla personuppgifter. Nedan finns information om vilken typ av personuppgifter som samlas in, skälen till och syftet med varför vi samlar in uppgifterna och dina rättigheter beträffande behandlingen av dina personuppgifter. Den registeransvarige för personuppgifter vi behandlar är Jerol Industri AB. Kontaktinformation för Jerol Industri AB är:

Adress: Verkstadsvägen 15, 81544 Tierp, Sverige

E-post: info@jerol.se

Telefon: +46 293 663 10

För frågor angående vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss.

1. Syftet med vår datainsamling och vilka typer av data vi samlar in

Vi samlar in och behandlar personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi får kontakt med dig. Vi samlar in följande personuppgifter för de syften som nämns nedan:

1. Skicka ut marknadsföringsmaterial, såsom nyhetsbrev och information om våra aktiviteter: behandling är nödvändig i syfte att utföra ett avtal med dig som registrerad.

2. Svara på inkommande förfrågningar: Namn, telefonnummer, e-postadress och andra personuppgifter samlas i samband med förfrågan. Behandlingssyftet är baserat på att kunna hjälpa med förfrågan. Rättslig grund: Avtal + Intresseavvägning.

3. Leverantörsreskontra: För att köpa vara/tjänst behandlar vi faktureringsuppgifter för leverantörer. Rättslig grund: Avtal. Rättslig förpliktelse.

4. Rekrytering av tjänster: CV, ansökningsreferenser och intyg. Den behandlingen av uppgifter baseras på givet samtycke.

5. För att få information om användningen av våra webbsidor använder vi cookies. Mer info om cookies och vilka cookies vi använder finns här: https://jerol.se/cookie-policy/.  Bearbetning av cookies baseras på det kommersiella intresset av att anpassa våra webbsidor för användarnas fördelar. Vi säkerställer ditt dataskydd genom att endast använda denna information för statistik. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som individ. Vi tar bort den samlade användar- och händelsedatan inom 365 dagar efter senaste aktivitet av användaren.

2. Utlämnande av personuppgifter till andra

Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra om det inte finns en laglig skyldighet för sådan utlämning. Exempel på underlag för utlämning kan vanligtvis vara ett avtal med dig eller att en rättslig grund i lagen instruerar oss att tillhandahålla informationen.

Jerol Industri AB använder databehandlare för att samla in, lagra eller på annat sätt behandla data för vår räkning. I sådana fall har vi ingått Personuppgiftsbiträdesavtal för att säkerställa informationssäkerhet i alla segment av databehandling. All bearbetning av data som utförs av oss sker inom EU / EES-området.

3. Lagringsperiod

Vi lagrar bara personuppgifter så länge det är nödvändigt för det ändamål som uppgifterna samlades in för. Detta innebär till exempel att insamling av personuppgifter baserat på samtycke kommer att raderas ifall samtycket dras tillbaka. Personuppgifter som vi behandlar vid genomförandet av ett avtal kommer att raderas när kontraktet genomförs och alla skyldigheter enligt kontraktet har genomförts.

4. Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter

Du har rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter som behandlas av oss. Du har också rätten att kunna begränsa behandlingen och direkt invända mot behandlingen. Du kan läsa mer om omfattningen av dina rättigheter på svenska Datainspektionens webbsidor: https://www.datainspektionen.se/

För att använda / hävda dina rättigheter måste du kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktinformation. Vi ska svara på din begäran så snart som möjligt och i alla fall senast inom 30 dagar. Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Det enklaste sättet att dra tillbaka ditt samtycke är att kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktinformation.

5. Klagomål

Om din åsikt är att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med det beskrivna sättet här eller på andra sätt som inte överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna klagomål till Datainspektionen. Du hittar information om hur du kontaktar Datainspektionen på deras webbsidor: https://www.datainspektionen.se/

6. Ändringar

Om det skulle ske en förändring av våra tjänster eller en ändring av reglerna för behandling av personuppgifter kan detta orsaka ändringar i informationen i denna policy. Om vi ​​har din kontaktinformation kommer vi att göra dig medveten om dessa förändringar.