" /> Vattenfall 130kV - Jerol

Vattenfall 130kV

Jerol kompositstolpar installeras

Vattenfall 130kV

  • Varför Jerol?
    • Icke ledande stolpe
    • Miljövänlig stolpe, markmiljö
    • Låg vikt underlättar installation
    • Jerolstolpens livslängd

Kommentarer

Eftersom Jerol kompositstolpar är ickeldedande underlättar det vid installation med spänning. Stolparna förnyas i en befintlig linje.