" /> Fortum - Jerol

Fortum

Kompositstolpen syskas till den ursprungliga stolpen

Fortum

 • Varför Jerol?

   

  • Icke ledande stolpe
  • Miljövänlig stolpe, markmiljö
  • Arbetsmiljö för montörer, ren och behaglig att arbeta och klättra i
  • Låg vikt underlättar installation
  • Jerolstolpens livslängd

   

Kommentarer

Tack vare Jerolstolparnas låga vikt kan stolparna enkelt släpas ut till installationsplatsen.