" /> Transport - Jerol

Transport

Transport på timmerbil.

Transport

  • Varför Jerol?

    Jerol Distributionsstolpar

Kommentarer

Referensbilder från transport av stolpar.

Jerols stolpar kan transporteras på vanliga timmerbilar samt, säkert förpackade, även samtransporteras med andra produkter. Man bör vara aktsam och uppmärksam så att stolpen eller stolparna är fästade ordentligt och inte flyttar på sig under transport.