" /> Kategorier Kabelskyddsrör Archive - Jerol

Kabelskyddsrör

Jerols kabelskyddsrör för svåra passager

Jerols kabelskyddsrör klassat SRE-P. SRE-P står för: Skydd Rör Extra Svåra Förhållande Plast och användes
vid förläggning direkt på mark till exempel berghällar eller broar enligt EBR KJ 41:1.

Kabelskyddsrör PDF

Uppbyggnad

Jerols kabelrör är en lukt- och kladdfri kompositstolpe som tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett 3 mm hölje av robust infärgad polyeten täcker rörets hela utsida och skyddar den effektivt mot väder- och UV-påverkan. Materialkombinationen av glasfiberarmerad polyester och polyeten har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur samt andra former av påverkan.

Längd och Dimensioner

Längder 4 – 20 meter, beroende på dimension på röret. Andra längder offereras på förfrågan.

De längre Kabelskyddsrören har skarvhylsa inuti och lever- eras då med draglina.

Röret tillverkas med fyra innerdiametrar Ø115 mm, Ø140 mm, 190mm och Ø240 mm.

Installation av Kabelskyddsrör

Det miljövänliga kabelröret används vid passager vid diken och bäckar utan att påverka miljön.

Lång livslängd

Det påverkas inte av den omgivande miljön och har en lång livslängd med bibehållna egenskaper.

Arbetarskydd

Följ allmänna säkerhetsföreskrifter. Produkten är giftfri.

Se även Jerol materialsäkerhetsdatablad under Kap. 11. Miljöaspekter – arbetsmiljö och markmiljö i Jerol Handboken (http://handboken.jerol.se)

Lagring och hantering

Lagring kräver inget tillstånd eftersom röret
inte har några giftiga komponenter. Nedonterade rör kan återanvändas, kapbitar kan användas som kabelskydd. Skadade stolpbitar lämnas till återvinnings- anläggning eller används som markfyllnad.

Transport

Kabelrören kan samtransporteras med annat gods.

Miljöpåverkan

Röret är gift-, kladd- och urlakningsfritt. Kan installeras i känsliga miljöer.

Livslängd

Enligt nyligen utförda tester och simuleringar av kompositers åldringsegenskaper beräknas kabel- skyddsröret ha en teknisk livslängd i Nordiskt klimat på över 150 år. *

* SINTEF utredning 2019, Norge:
” KOMPOSITTMASTERS PÅLITELIGHET Aldringsegenskaper ved ulike klima- og driftspåkjenninger”

Referensprojekt

Jerolstolparna är utmärkta att använda som kabelrör vid dikesövergångar. Se vår sida med Referensprojekt.