" /> Kategorier Belysningsstolpar Archive - Jerol

Residential

Belysningsstolpar Residential

Residential belysningsstolparna är utvecklade för att stå i urban stadsmiljö där krockeftergivligheten inte är nödvändig i och med att det inte finns någon trafik eller att hastighetsbegränsningen är under 40 km/h.

Stolparna är koniska och byggda i två skikt, ett inre av glasfiberarmerad polyester och ett yttre av UV-beständig färgad polyolefin.

Stolparnas beräknade livslängd är över 80 år. Stolparnas hållfasthet är beräknad enligt EN 40.

 

Produktblad PDF

Arm

Rak arm (E0)
Stolptopp

Monteringssats

AK60

Stomme konisk

FT8
FT10

Lucka

AD145-165
AD165-185

Manchett

RC150-167
RC176-192

Tryckfördelningsring

PR145-170
PR170-195

Fundament

RBJ-5SPX

CrossLight

Trafiksäkerhet på övergångsställen

För att öka trafiksäkerheten och minimera antalet olyckor på trafikerade vägar som korsas av gående har  Jerol Industri AB tagit fram konceptet CrossLight, som är skräddarsytt för övergångsställen.

Ladda ner produktsortiment som pdf

Produktblad PDF

Två utföranden

Belysningskonceptet CrossLight finns i två utföranden. Samtliga fästdetaljer ingår exkl armatur.

  1. BELYSNING FÖR ÖVERGÅNGSSTÄLLEN
    CrossLight med högrefleterande “Herr Gårmanskylt” i aluminium och reflekterande reflexmarkeringar på stolpen.
  2. BELYSNING FÖR GÅNGPASSAGER
    CrossLight utan “Herr Gårmanskylt” och reflexer. (Gångpassager har varken övergångsskyltar, reflexer eller vita markeringar på körbanan).

Krockvänlig stolpe

Armaturen monteras på en eftergivlig Jerolstolpe i
fiberkomposit. Det är viktigt att man placerar stolpen rätt.
Den ska stå på höger sida i trafikens riktning – alldeles framför övergångsstället. På en väg med dubbelriktad trafik
ska man således montera två CrossLight – en på vardera
sidan av vägen. Jerolstolpen uppfyller den krävande europanormen EN 12767:2019. Krocktester visar att stolpen är betydligt säkrare än vad normen föreskriver.

Armatur

Vald armatur ska vara anpassad för övergångsställen och ha god ljusspridning så de gående belyses och syns väl när de korsar väg.

CrossLight

Fundament

prick-svart  Fundamentet placeras i sidled efter de lokala
förutsättningar som råder – dock alltid 4 meter från
övergångsställets/gångpassagens centrum, vars
standardbredd är 3 meter.

prick-vit Vid en vägbredd på 7-9 meter ska armaturens centrum alltid placeras 0,5 meter från körbanekant. Vid bredare vägar ska avståndet från körbanekanten vara max 1 meter. Armaturarmens längd dimensioneras efter avståndet mellan stolpe och armatur.

Fakta om Jerolstolpen

Jerolstolpen är tillverkad av glasfiber – marknadens enda. Stolpen har en trafikblå färg, den är UV–beständig och har en teknisk livslängd på över 80 år. Jerolstolpen består av två skikt. Det inre skiktet av fiberkomposit tar upp de normala påfrestningar som stolpen utsätts för och det yttre skiktet av seg polyolefin gör stolpen väderbeständig.

"HerrGårman-skylt"

“Herr Gårmanskylten” fästs på stolpen med hjälp av en skena som skruvas fast i stolpen med helgängad fransk träskruv.

Konceptet CrossLight

En trafikblå, eftergivlig Jerolstolpe i fiberkomposit, 6 meter hög inkl. lucka

En trafikblå, stolparm i aluminium som finns i längderna: 1, 1.5 eller 2 meter med diameter 60mm, men kan beställas med 48mm stos.

Fundament Cetong Blå 750

En säkringssats

För övergångsställen: en obelyst högreflekterande “Herr Gårmanskylt” av aluminium (ingår inte i belysningspaketet för gångpassager)

 

OBS! För komplett anläggning beställs två belysningspaket. Ett paket för vardera sidan av vägen.

Miljöanpassat koncept

Konceptet CrossLight är väl genomtänkt även ur miljösynpunkt. Stolpen är tillverkad av återvinningsbara material. CrossLight för övergångsställen och gångpassager är ett miljöanpassat koncept som skonar både människor och miljö.

Referensprojekt

CrossLight konceptet är populärt och bidrar till säkrare övergångsställen runt om i Sverige. Ser vår sida med Referensprojekt.

Elljusspårsstolpar

Belysningsstolpar för motionsspår

Jerol elljusspårstolpar är ett koncept för belysning av motionsspår. Stolparna installeras bredvid motionsspåret med luftledning mellan stolparna och belysningsarmatur på varje stolpe.

PDF

Uppbyggnad

Stolpen tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett hölje av solid 3–4 mm infärgad polyeten täcker stolpens hela utsida. Innerväggen av glasfiberarmerad polyesterplast har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur
samt andra former av fysisk påverkan. Vid leverans av stolpen är den försedd med ett stolptak som täcker toppen för att förhindra vatten och fukt från att tränga in i hålrummet.

Längd

Stolparna levereras med belysningshöjder från 4,5-8 meter.

Vikt

Stolparna är lätta, en stolpe med belysningshöjd 6 meter väger endast 97 kg.

Stagning

Stagvajer kan monteras med märlor i förborrade hål, se bilden.

Referensprojekt

Jerols belysningsstolpar för elljusspår är ett ekonomiskt alternativ som installeras runt om i Sverige. Se vår sida med Referensprojekt.