" /> Signalstolpar - Jerol

Signalstolpar

Krocktestade signalstolpar

Stolparna är cylindriska och uppbyggda i två skikt, ett inre av glasfiberarmerad polyester och ett yttre av UV-beständig färgad polyolefin. Stolpar för användning i stadsområden har två dragband mellan lagren. Stolparnas beräknade livslängd är över 80 år. Stolparnas hållfasthet är beräknad enligt EN 40.  Stolparna är anpassade för all befintlig trafikljusutrustning. Stolparna är krocktestade och godkända enligt EN 12767. Klassificering: NE 100:2, utan skador på kupén.

Produktblad PDF

Stomme, cylindrisk

FC114
FC140
FC168
FC219

Täcklock

TC114
TC140
TC168
TC219

Lucka

AD110-135*
AD135-145*
AD165-185*
AD195-220*

*Endast på stolpe med lucköppning

Manchett

RC111-120
RC135-143
RC168-175
RC210-224

Tryckfördelningsring

PR110-130
PR125-140
PR145-170
PR200-225

Fundament

RBJ-4X
RBJ-4X, RBJ-5SPX
RBJ-5SPX
RBJ-5SPX, RBJ-6SPX

Krocktestvideo

Krocktestvideo Signalstolpar

Referensprojekt

Jerols signalstolpar i komposit har installerats bl.a. i England. Några projekt presenteras under sidan Referensprojekt