" /> Kategorier Kompositankare Archive - Jerol

Kompositankare

Kompositankare med staglänk och bricka

Kompositankaret tillverkas av glasfiberarmerad polyester.
Ett hölje av solid 3–4 mm infärgad polyeten täcker kompositankarets hela utsida. Innerväggen av glasfiberarmerad polyesterplast har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur samt andra former av fysisk påverkan.

PDF

Uppbyggnad

Kompositankaret tillverkas av glasfiberarmerad polyester.
Ett
hölje av solid 3–4 mm infärgad polyeten täcker kompositankarets hela utsida. Innerväggen av glasfiberarmerad polyesterplast
har hög motståndskraft mot kemikalier, fukt, ohyra och skadedjur samt andra former av fysisk påverkan. 

Längd

Kompositankaret tillverkas i följande längder: 0,85 meter, 1,3 meter och 2,6 meter. Övriga längder fås på begäran.

Vikt

0,85 meter kompositankare väger ca 15-30 kg.
1,3 meter kompositankare väger ca 20-25 kg.
2,6 meter kompositankare väger ca 40-50 kg.
Den låga vikten gör installationen smidig och enkel. 

Belastningskapacitet

Kompositanakrets brottsbelastningskapacitet är ca 100kN då kupad bricka 200 mm x 200 mm x 10 mm används tillsammans med staglänken. 

Sättdjup

Nedgrävning och återfyllnad sker enligt standard metod. 

Staglänk

Vid montage av staglänk används kupad bricka 200 mm x 200 mm x 10 mm. 

Lagring- och avfallshantering

Lagring kräver inget tillstånd eftersom stolpen
inte har några giftiga komponenter. Nedmonterade stolpar kan återanvändas, kapbitar kan användas som kabelskydd. Skadade stolpbitar lämnas till återvinnings- anläggning eller används som markfyllnad.

Miljö

Jerolstolpen är en perfekt alternativ lösning då man enligt EUs REACH-lagstiftning inte får installera kreosotimpregnerade stolpar:

på lekplatser, i parker, i trädgårdar och anläggningar för friluftsliv där det finns risk för ofta förekommande hudkontakt.

Likaså kräver miljölagstiftningen att man ska vara mycket aktsam i naturskyddade områden samt vid vattendrag, vattentäkter och vattenbrunnar.

(Ref REACH kap 31, Bilaga XVII ,till förordning (EG) nr 1907/2006.)