" /> Transmissionsstolpar - Jerol

Transmissionsstolpar

Transmissionsstolpar

Jerol transmissionsstolpar lämpar sig för luftledningar i spänningsområdet 45kV-132kV. Jerol transmissionsstolpar går att bygga som portalstolpar och är dimensionerade att motstå exceptionella väderförhållanden och belastningar.

Referensprojekt

Jerol transmissionsstolpar har testats med goda erfarenheter. Se vår sida med Referensprojekt.