" /> Teledistributionsstolpar - Jerol

Teledistributionsstolpar

Telestolpar i komposit från Jerol

Telestolpar i komposit är ett tryggt och säkert val. Både markmiljö och arbetsmiljö tillgodoses på bästa möjliga sätt. Stolparna är helt giftfria, de har låg vikt och är behagliga att arbeta med. Stolparnas livslängd beräknas till 80 år. Eftersom stolparna dessutom är underhållsfria blir de även en ekonomiskt god investering.

Produktblad PDF

Uppbyggnad

Stolpen tillverkas av glasfiberarmerad polyester. Ett hölje av solid 3 mm infärgad polyeten täcker stolpens hela utsida.

Dimensioner

Stolpens längd: 8 m och 9 m
Ytterdiameter: 166 – 172 mm
Väggtjocklek glasfiber: 11mm +1/-0,5

Skal av polyeten: 3 mm

Vikt

8 meters stolpen väger 100kg och 9 meters stolpen väger 110kg.

Kapning

En standard vinkelslipmaskin med en diamantkapskiva kan användas alternativt en tigersåg med fintandat blad. Vid kapning bildas spånor som kan vara irriterande på huden, så lämplig skyddsutrustning skall användas. Motorsåg är inte lämpligt eftersom kompositen nöter ut kedjan i förtid.
Se film; kapning.

Stagning

Vid vajerstagning används märlor och vajer enligt bilden. Märlor förborras med en håldiameter 1,0 mm mindre än märlans gods för att ge en bra infästning av märlan. Se film; montering med märlor.

Stagsats: e-nr: 0600014
Borr: T.ex. 5mm Wedevåg med ytbehandling Futura. Fungerar även med andra borrar.

Märlor förborras med en håldiameter 1,0 mm mindre än märlans gods för att ge en bra infästning av märlan.

Montering av infästningsdetaljer

Infästningsdonet monteras med helgängad träskruv. 10mm träskruv förborras med 6mm borr.

Montering av ögelskruv

Förborrning sker med borrdiameter samma som ögelskruvens kärndiameter. Vanligtvis passar 6mm borr.

Montering av skylt

Självborrande skruv eller blindnit används vid montering av skyltar.

Montering av krampor

Förborrning sker med borrdiameter 1mm mindre än krampans diameter. Vanligtvis passar 5mm borr.

Installation av stolpe på berg

Vid installation av stolpe på berg används antingen standard bergsdubb eller rotdubb. I stolpbottnen finns ett hål för rotdubben.

Resning av kompositstolpe

Stolpen reses på samma sätt som trästolpen.

Stolptak

Stolpen är vid leverans försedd med stolptak.

Stolpbotten

Stolpen är försedd med botten som förhindrar att stolpen sjunker i mjuk mark.

Årsmarkör

Varje stolpe är märkt med Jerols varumärke, stolptyp och tillverkningsår. Årsmarkören sitter monterad 3 meter från stolpens rotända.

Reparation av skadad stolpe

Vid en eventuell ytskada, typ gräsklippningsskada, repareras stolpen med Vulkduk. Vid skada på glasfiberstommen ska en stolpbesiktning göras för att bestämma om den skall repareras eller bytas ut.

Teknisk info för vulkduk:
Vulkduk Nitto 57GO/c, 150 mm x 10 m
MPPA 14801/1
Telia E-nummer 07 552 15

Klättring och säkerhet

Ladda ner pdf med Kompositkits Skanova.

Materialsäkerhetsdatablad

LADDA NER (version 3.1)

Referensprojekt

Jerol telestolpar har installerats bl.a. av Skanova. Se vår sida med Referensprojekt.