" /> Rolf Jernström - Jerol - Jerol

Rolf Jernström

Styrelseordförande

Om Rolf

Rolf leder styrelsearbetet i nära samarbete med Tom och Anders. Med ansvar inom forskning och utveckling är Rolf med och utvecklar nya och befintliga produkter. Han är född tekniker vilket märks både i en effektiv produktion och användarvänliga produkter. Rolf började skissa på produktionsmaskinerna i mitten av 90-talet i och med förfrågan på eftergivliga trafikstolpar i glasfiberkomposit. Han utvecklade sin första glasfiberstolpe för 40 år sedan och har en fantastisk erfarenhet av materialen in på molekylnivå. Som grundare, ägare och tidigare VD för Jerol är Rolf även inkopplad på vissa kundprojekt och kunduppdrag med värdefull kunskap. Rolf kommer från Finland där han fått sin teknikgrund inom finsk industri. På fritiden trivs Rolf på stugan i finska skärgården.

Kontakta Rolf